Slepice jsou ve výše zmíněných snáškových halách VŠECH vězeňských systémů drženy rok až rok a půl, pokud však předčasně nezemřou na důsledky podmínek prostředí či onemocnění, které nikdo neléčí. Poté jim z důvodu tzv. přepeření klesá každodenní, šlechtěním vynucená schopnost snést vejce. 

Ve vysokokapacitních halách je měřena hromadná produkce vajec – pokud klesne pod 65 %, přestávají být slepice bez ohledu na svou individualitu pro zemědělce ekonomicky výhodné a jsou jimi necitlivě označované jako tzv. „vynosené" slepice. Ty slepice, které podnik neprodá za mnohonásobně větší cenu drobnochovatelům, jsou prodané jatečním závodům k zavraždění. Podnik tak získá další peníze za životy, které vysílil, unavil a utrápil.

Slepice uvězněné v jedné hale jsou zemědělci v jeden den hromadně určené k tzv. vyskladnění. Na to si podniky často zvou brigádníky, jejichž jedinou motivací je zisk peněz. K odchytání slepiček dochází nejčastěji v noci za snížené intenzity osvětlení nebo při použití modrého světla, při kterém slepice špatně vidí, jsou dezorientované, a tím pádem se méně snaží uniknout. Lidé mají za úkol za co nejkratší čas doslova vyrvat slepice z klecí či pochytat v halách. Často jim při tom zlomí nohy nebo křídla, špatně či násilně je drží a mnohdy se jim i vysmívají. Slepičky jsou nacpány do beden, přemístěné do kamionu a odvozené na jatka.

Na jatkách jsou slepice zaměstnanci za své tak už polámané/vykloubené nohy zavěšené na háky pohyblivé linky. Takto paralyzované jsou pro ztrátu vědomí linkou dopraveny do elektrizované vodní lázně - nezřídka kdy se stává, že si namočí pouze křídla a elektrickým šokem zvednou hlavu, která lázeň zcela mine. Tyto jedince poté čeká o to děsivější smrt než ostatní, co byli omráčeni. Zvířatům je podříznutá krční tepna ostrou čepelí linky nebo nožem zaměstnanců (na menších jatkách). Neomráčeným slepicím krev stéká do očí. Krvavá těla, mrtvá i ta stále ještě živá, pokračují do vařící vody, jež zbavuje těla ptáků peří. Zde teprve v obrovské agónii umírají ti jedinci, kteří předchozí zásahy přežili - zatímco se dusí vlastní krví, jejich tělo se vaří ve vařící lázni.