Nejen cigarety, ale i jejich elektronické verze se testují několika ohavnými způsoby, při nichž jsou zvířata dušena zplodinami vysoce toxického kouře po dobu několika dní. Jedná se o kočky, psy, opice a kohouty. Po skončení testu jsou oběti zabity a pitvány. S ohledem na skutečnost, že tabákové výrobky patří do skupiny škodlivých látek i pro lidské zdraví, je situace zoufale zbytečná. Několik zemí zavedlo na svém území zákaz těchto testů, Česká republika mezi nimi není.

POTKANI

V České republice provádí pracovníci testy na potkanech injekčním vpichováním nikotinu do těla. Potkani jsou při této praktice umístěni do vodního bludiště a hledají skrytý ostrůvek. Pokud ho nenaleznou, jsou nuceni plavat bez přestávky. Cílem výzkumu je zjistit vliv kouření na lidskou paměť. Dalším způsobem je uvěznění potkanů v úzkém válci, do kterého jim lidé vhání kouř v různé koncentraci šest hodin denně po dobu 90 dní.

OPICE

Při testech za účelem zjištění vlivu kouření na průběh těhotenství v USA jsou březím samicím makaků vpravovány do těla hadičky, jimiž přichází nikotin po dobu posledních 4 měsíců březosti. Těsně před porodem jsou mláďata z těl matek vyjmuta a zabita. V dalším pokusu na těchto opicích jsou hadičky s nikotinem napojeny na kovovou páčku, pomocí níž si zvířata sama můžou drogu do těla vpravit. 

PSI

Psům jsou při testech nasazovány masky s otvorem, do něhož pracovníci vkládají cigaretu či hadičku, kudy vedou kouř. V některých případech je psům rozříznuta průdušnice v krku a do otvoru je umístěna hadička, kterou lidé kouř různých intenzit a koncentrací přivádí