Zneužívaná, frustrovaná prasata držená ve velkokapacitních chovech trpí závažnými fyzickými i psychickými potížemi. Jedním z projevů je kanibalismus mezi selaty z důvodu nekonečné nudy a potřeby si hrát. Z nemožnosti zabavení si ze zoufalosti vzájemně okusují zbytky ocásků až do krvavých ran, které jim byly i přes zákaz EU zkráceny právě proto, aby ke kanibalismu nedocházelo.

Fyzické potíže způsobené extrémně špinavým prostředím hal a kotců mohou vést k bolestivému vyhřeznutí rektálního otvoru z těla ven a vzniku infekce až nekrózy.


VÝHŘEZY DĚLOHY, POCHVY A REKTÁLNÍHO OTVORU

jsou jedny z nejčastějších zdravotních problémů odstavených selat i prasnic. Jsou důsledkem podmínek chovu, kde prasata trpí záněty konečníku, močové trubice, zácpou či kašlem vedoucí k bolestivému vyhřeznutí rekta, které v pokáleném prostředí podléhá infekci až nekróze. Prasnice nucené k častým porodům trpí ochabnutím břišních svalů vedoucí k výhřezu rekta a vagíny. Vyhřeznutí dělohy po porodu bývá důvodem usmrcení prasnice či její zabití na jatkách.

 

OTOKY KONČETIN A PORANĚNÍ O KLEC A ROŠTY

Na bolestivé otoky trpí především prasnice nucené dlouhodobě ležet v porodní kleci na kovových či plastových roštech. Prasnice se kvůli svému velkému rámci a malé kleci někdy zasekne pod hrazením, které jí při vstávání vytváří oděrky na nohou, hlavě i bocích těla.

 

KÝLA U VYKRMOVANÝCH PRASAT

Kýla je velice běžným defektem rostoucích selat. Jednou z příčin je špatně ošetřený či zkrácený pupeční provazec. Vlivem ochabování svalů se kýla zvětšuje, prověšuje a může dokonce až prasknout za současného vyhřeznutí střev z těla ven.