Jedním z častých mýtů je, že návštěvy ZOO poskytují nejlepší možnost, jak se o zvířatech něco dozvědět. Ve skutečnosti se ale žádné zvíře chované v zajetí neprojevuje svým přirozeným způsobem. Návštěvníci mohou pozorovat pouze chování tvora v umělých podmínkách, což značně ubírá vzdělávací hodnotě.

Zoologické zahrady se rády prezentují jako výuková centra pro děti. Z hlediska eko výchovy jde však o velmi nevhodný příklad. Prezentováním zvířat uvězněných za zdmi těchto objektů se děti učí, že se zvířaty je možné manipulovat dle libosti za účelem uspokojení vlastní zvědavosti. Učí se, že zvířata nemají právo, aby s nimi bylo zacházeno jako s myslícími a cítícími individualitami, které mají své potřeby. Není možné, aby duševně narušená zvířata za mřížemi, sklem nebo mezi zdmi, mohla být vhodná ke vzdělávání. Naopak, u dětí dochází k upevňování nezdravé představy dominance člověka nad všemi živými bytostmi.

Studie navíc ukazují, že drtivá většina návštěvníků navštěvuje tato zařízení z rekreačních důvodů, nikoliv proto, aby se dozvěděli nové informace o zvířatech. Důvody zachování ZOO, opírající se o vzdělávací hodnotu, jsou tedy velmi chabé.