Představa, že vědecké a lékařské poznání musí být založeno jen na pokusech na zvířatech, je zcela mylná. Již dlouhou dobu je k dispozici mnoho postupů, které poskytují spolehlivější data, protože nejsou zatíženy rizikem zkreslení zapříčiněného mezidruhovými rozdíly. 

 

ALTERNATIVNÍ METODY VE VÝZKUMU

V alternativních metodách figurují především buněčné kultury, které sehrály klíčovou roli také ve výzkumu rakoviny, ledvinových onemocnění, AIDS, ale i při testování kosmetiky. Jejich příkladem je například model lidské kůže vypěstované v laboratořích a dále lidské tkáně, které mohou být získávány při odebírání vzorků lidské krve, při operacích, po porodu či posmrtně. Odebrané tkáně našly své uplatnění prozatím ve výzkumu metabolických poruch, poškození ledvin či při snaze o porozumění účinkům roztroušené sklerózy.

Studium na dobrovolnících umožňuje moderní technologii CT (počítačová tomografie) výzkum epilepsie, léčby kostí, mozkových nádorů, migrén či schizofrenie. 

Počítačové systémy mohou být využívány při testování léků díky naprogramování založeném na již dostupných informacích o způsobu, jakým lidské tělo reaguje na různé látky.

Pomocní populační studie lze zase zkoumat roli genů, životního stylu a stravy při vývoji nejrůznějších onemocnění. V minulosti již pomohly zachránit mnoho životů, obzvláště před rakovinou a srdečními příhodami.

 

ALTERNATIVNÍ METODY VE VZDĚLÁVÁNÍ

I zde existuje mnoho alternativ, které se dají využít. Jedná se například o modely, které slouží ke studiu anatomie zvířat a lidí. Chirurgické tréninkové pomůcky zahrnují realistické modely kůže, orgánů a končetin a poskytují studentům možnost zvládnout základní dovednosti. 

Videozáznamy pitev a různých zákroků jsou již poměrně dlouho součástí vzdělávacího procesu mohou tak i nadále poskytovat užitečné informace.  

Dnešní technická doba nabízí velké množství počítačových programů, které mohou být skvělou metodou vzdělávání. Pomocí programů lze provést virtuální pitvu, fyziologické a farmakologické pokusy a mnoho dalších úkonů.