Vzhledem k tomu, kolik krůty a krocani váží, si nelze představovat, že odchyt před převozem na jatka probíhá něžným způsobem. Tuto činnost může vykonávat kdokoliv, kdo se o odchytávání zvířat dozví prostřednictvím inzerátů. To znamená, že člověk, který nemá ani nejmenší zkušenosti se zvířaty, s nimi může při nakládání manipulovat.

Těžcí ptáci jsou po určitém množství dotlačeni či dokopáni do prostoru blíže k transportnímu vozu. Brigádníci je chytají současně za křídlo a jednu nohu a doslova jimi hází do několikapatrových klecí zabudovaných ve voze. Hrůzu zvířat umocňuje fyzické napadání a křik nervózních pracovníků. Surovost dotyčných se stupňuje vzdorem vyděšených ptáků, kteří se snaží schovat, utéct či ubránit. Nikdo z nás si pravděpodobně nedovede představit psychický otřes, strach a hrůzu z násilníků, jež musí zvířata pociťovat. A to je teprve začátek jejich cesty za brutální smrtí na jatkách.