Nejčastěji jsou konzumována dva měsíce stará jehňata. Svůj život tráví skupinově uvnitř hal na podestýlce či holých roštech. Jak bude vypadat jejich strava závisí na rozhodnutí zemědělce. Některá jehňata mohou pít mléko přímo od matky po dobu dvou týdnů, některá jsou již pár dní po narození krmena mléčnou náhražkou.

Po pouhých dvou měsících života jsou mláďata nahnána do transportních vozů a odvezena na jatka.

Vykrmování jehňat ze stád, jež pobývají většinu roku ve venkovních prostorech, trvá zhruba osm měsíců. Zvířata se rodí v halách, kde tráví dva měsíce a následně vybíhají na pastvinu. Mladé beránky čeká před vypuštěním bolestivé kastrování, a to i v případě, že je zemědělství ekologické.

Největší poptávka je po mláďatech v období Velikonoc.