​PŘEDVÝKRM

Předvýkrm je období po odstavení selete od matky do přesunutí na výkrm. Pracovníci přehánějí prasata při váze zhruba 7–9 kg do společných kotců, kde jsou v počtu dvaceti až čtyřiceti jednotlivců. Denní přírůstek na váze je v tomto období 400 g denně. Zde jsou po dobu 2–3 měsíců.

 

​VÝKRM

Při váze 25–35 kg zaměstnanci prasata opět přehánějí, tentokrát do prostor výkrmu. Ten se někdy nachází ve stejném areálu, ale častěji jsou zvířata transportována do jiného objektu. Kotce určené pro výkrm prasat tvoří pouze podlaha – betonová nebo roštová. Ocelové konstrukce kotců, ve kterých zemědělci nutí žít zvířata po deseti jednotlivcích, jsou špinavé a zrezivělé.

Pro přirozeně hravé a zvídavé tvory jsou všechny fáze života spojeny se silnou frustrací a utrpením. Prasata vynikající svou inteligencí, puzena touhou rýt v zemi, shánět si potravu i zkoumat vše kolem, jsou uvězněna v těsném, nepodnětném a zapáchajícím prostředí klece po dobu 5–6 měsíců.  Jsou zde automaticky krmena až 4x denně. Na vysokoenergetickém krmivu vlivem šlechtění přibírají až 900 g denně! Tento vysoký a rychlý nárust hmotnosti jim způsobuje obtíže při chůzi, proto starší selata spíše leží. Na jatka jsou zvířata nemilosrdně posílána při hmotnosti 115 kg.

SMĚRNICE EU

Podle směrnice EU z roku 2008 se v rámci „zlepšování“ životních podmínek prasat musí v každém skupinovém kotci objevit manipulovatelný materiál, aby prasata na dlouhé dny a měsíce zabavil. Směrnice jako tyto materiály uvádí: seno, slámu, piliny nebo dřevo. To ovšem nebylo pracovníky kladně přijato právě z důvodu neúspory času a financí. Zemědělci požadavek vyřešili jinak. Do prostoru skupinových kotců umisťují zavěšený řetěz, někdy s kusem dřeva na jeho konci. Tento předmět má skupinu 10–20 zvířat po dobu šesti měsíců zabavit a naplnit jejich přirozené potřeby.

 

NEUSTÁLÁ SNAHA O ZVÝŠENÍ VÁHY

V roce 1850 prase ve výkrmu dosáhlo za 2 roky váhy 70 kg. Během následujících 160 let bylo intenzivním šlechtěním s cílem vyšších denních přírůstků za kratší čas (bez navýšení spotřeby krmiva) "vytvořeno" prase – živý stroj na svalovinu. Za 5-6 měsíců dosáhne hmotnosti 110 kg. Tzn., že průměrný denní přírůstek hmotnosti se během 160 let zvýšil 7×. Chovatelům tento extrém však nestačí a bez ohledu na přirozený pohyb prasete chtějí navyšovat denní přírůstky až na 1200 g!

 

Svobodné prase se běžně dožívá 15-20 let. Na jatkách je zabito jako mládě, a sice v 5-6 měsících. Znamená to tedy, že ze svého života stačilo prožít pouze 3,3 %. Pokud by byl člověk s průměrnou délkou života 75 let, nucený podstoupit totéž, co prase, zemřel by v 2,5 letech.