Proces množení ryb probíhá ve většině případů velmi brutálním a nepřirozeným způsobem. Tzv. výtěr, kterým rybáři rozmnožování nazývají, jsou nuceny podstupovat pohlavně vyspělé ryby až do věku 10–12 let.

Tvorové musí nejprve zažít několik přesunů a neopatrnou manipulaci. V dubnu jsou vybraní jedinci odloveni z rybníků do tzv. manipulačních rybníčků, z nichž je rybáři dále transportují do nádrží v rybí líhni. Na „výtěr“ jsou připravovány za pomoci postupného zvyšování teploty vody a hormonální stimulace. Rybáři je při tomto procesu fixují na souši a vpichují do hřbetního svalu hormony, jež mají urychlit uvolnění obsahu pohlavních žláz (u samců mlíčí, u samic jiker). Samicím je následně zašit pohlavní otvor, aby při silné ovulaci nedocházelo k samovolnému úniku jiker. Ryba je držená na stole a její močopohlavní otvor je zašíván křížovým stehem při jejím plném vědomí. Tímto drastickým způsobem ovládání těla druhých se živočišný průmysl snaží zamezit finančním ztrátám, k nimž by společně s uvolněnými vajíčky docházelo. Po zhruba 12 hodinách od zákroku začínají samice ovulovat, tudíž jsou znovu odchyceny z vody a chirurgická nit je krátce po zašití zase rozpárána.

Samotný „odběr“ jiker a mlíčí provádějí rybáři zvířatům zabaleným do mokré látky prostřednictvím ručního vymačkávání pohlavních buněk z pohlavních orgánů do připravených misek. Veškerá manipulace probíhá na suchu, tedy v prostředí, kde ryby lapají po dechu.

K oplození dochází zcela mimo tělo zvířat, a sice smícháním jiker, mlíčí a oplodňovacího roztoku, jež tvoří z 90 % voda a z 10 % plnotučné kravské mléko. Směs bizarního složení je využívána ke spuštění procesu oplodnění u kaprů, candátů a štik. Pokud se ptáte, jakou funkci má mateřské mléko savce v rozmnožovacím procesu vodních obratlovců, pak je to ten, že jím rybáři oddělují jednotlivé jikry od sebe.