Po příjezdu transportního vozu na jatka jsou vyděšená kvičící prasata vyhnána do místnosti předporážkového ustájení. Zaměstnanci k tomu používají elektrické pohaněče, nadávky, kopance, někdy i hrubší násilí. Zvířata čekají na smrt a zároveň slyší výkřiky umírajících jedinců, kteří byli přivezeni před nimi. Někteří celý proces i vidí. Míra děsu je tak obrovská, že některým prasatům selže srdce. 
Metody omráčení u větších moderních jatek provádí zaměstnanci převážně v plynových komorách nebo elektrickými kleštěmi. 

OMRÁČENÍ V PLYNOVÉ KOMOŘE

Při omračování v plynové komoře je skupina prasat nahnána do komory, který s nimi následně sjede pod úroveň podlahy, do které se následně začne valit vysoká koncentrace oxidu uhličitého a dusí zvířata.
Tento typ omračování je prezentován jako nejšetrnější a zvíře v komoře údajně "usne" tak, jako by bylo v narkóze. To, co se uvnitř ale reálně odehrává připomíná skutečný horor. Vysoká koncentrace plynu jim doslova trhá plíce. Prasata bojují o poslední nádech, mlátí sebou a křičí. Najatí zaměstnanci pod tlakem, aby v co nejkratším čase zabili co nejvíce zvířat, mnohdy nechávají zvířata v komoře dusit kratší dobu. Z podzemí pak vyjíždějí prasata v obrovském šoku, bolestech a při plném vědomí.

 

V České republice je mnoho jatek, které nahání prasata do plynových komor, jsou to například: jatka Maso Brejcha, jatka Český Brod, jatka Maso Planá, jatka Příbram.


OMRÁČENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při této metodě omráčení používají zaměstnanci jatek omračovací kleště. Před samotným aktem naženou zvířata do klece a navlhčí jim kůži vodou, aby byla vodivost proudu silnější. Kleště poté přikládají zvířeti na hlavu, což způsobí průchod elektrického proudu do mozku. To u zvířete vyvolává stav podobný epileptickému záchvatu. Jeho tělo se zmítá na zemi v obrovských křečích.

Následně je pracovníci pověsí za nohu na hák a podříznou jim hrdlo. Tělo je po vykrvácení vhozeno do spařovací vany, v níž jej zbavují štětin. Hrůzostrašným faktem je, že určité procento zvířat absolvuje celý proces za plného vědomí a umírá až utopením v horké vodě.