Myslivci uměle vytváří místa, kde zvířata drží zejména za účelem pozdějšího odstřelu. Obory vznikají jako trvale a důsledně ohraničená území, ze nichž nemůže zvěř volně vybíhat. V každé oboře se nachází tzv. lovecké zařízení, kterým je ve většině případů posed.

Tento posed, slovy jednoho z myslivců, „musí být umístěnej tak, aby byl možnej dobrej odstřel”. Vzhledem k tomu, že je v oborách drženo na poměrně malé ploše velké množství zvířat, vznikají tato místa především za účelem rychlého zabití v rámci tzv. poplatkových lovů. Poplatkové lovy představují zpoplatněnou službu, při níž si lidé mohou přijít zastřílet na zvíře, které před nimi nemá kam utéci. Obory jsou dále využívány i k výukovým a výzkumným účelům.