Život vykrmovaných kuřat začíná v líhních. Tam se rodí osamocená kuřátka po dobu 21 dní. Poslední den před vylíhnutím začíná kuře ve vejci ustrašeně pípat a čeká na uklidňující hluboké kvokání své matky. Malá ptáčata jsou na nich závislá v mnoha ohledech, v líhních ale přicházejí na svět v několikapatrových přepravkách uvnitř inkubačního stroje společně s desítkami dalších kuřat volajících marně po své mateřské ochránkyni.

Zaměstnanci líhní přepravky s čerstvě narozenými mláďaty vysypávají na dopravní pásy, přičemž zcela vůbec nekladou důraz na opatrnost. Sotva se ptáčata rozkoukají, už na ně někdo sahá, pracovnice u pásu je chytají, převrací vzhůru nohama, třídí a zahazují. Jejich manipulace s cítícími tvory je stejná, jako by se jednalo o neživé předměty. Kuřata, která se narodila malá, hubená nebo hendikepovaná, pracovníci z pásů vyhazují a zabíjejí nebo prodávají do zoologických zahrad či záchranných stanic ke zkrmení masožravým zvířatům. Není výjimkou, že se mláďata rodí se čtyřmi nohami, několika zobáky či dalším postižením.

V současné době je v České republice registrováno 8 líhní s "brojlerovými" kuřaty, přičemž největšími vykořisťujícími společnostmi jsou Mach drůbež a Xaverov. Během jednoho roku se na našem území vylíhne 202 milionů mláďat, která budou za měsíc krutě zabita.