Krávy i býci se po příjezdu na jatka velmi vzpouzí a nechtějí z transportních vozů dobrovolně vystoupit. Jejich mohutná těla zaměstnanci surově probíjí elektrickými pohaněči nebo je dokonce bijí tyčemi za doprovodu sprostých nadávek. Není výjimkou, že obrovské býky, kteří se odmítnou hnout z místa, zaměstnanci nutí opustit transportní vůz krutými způsoby, jedním z příkladů je polévání vařící vodou. 

Někteří řidiči transportních vozů, potažmo vedení jatek je ochotno nakládat zraněná zvířata, která nejsou neschopna chůze. U takových jedinců používají navijáky, kterými je za nohy odtáhnou do vozu. Vzhledem k tomu, že se jedná často o krávy se zlomeninou pánve po těžkém porodu či končetinou, je nekompromisní sunutí po zemi nejen stresující, ale i velmi bolestivé. Stejný proces musí podstoupit nemohoucí zvíře po příjezdu do areálu jatek. 

Krávy, býky i telata omračují pracovníci jatek především mechanicky. Zvířata jsou nahnána samostatně do omračovacího kotce, který fixuje jejich těla a brání v pohybu. Zaměstnanec k vyděšenému zvířeti přistoupí zepředu a prorazí mu lebku omračovací pistolí. Ke smrti v tento moment však nedochází, zvíře schválně nechávají při životě, aby se nezastavila činnost jeho srdce. To po přeříznutí krční tepny pumpuje krev z těla a zvíře umírá až následkem ztráty jejího velkého množství.

V roce 2020 bylo odsouzeno k smrti 124 tisíc krav, takovou smrtí zemřela na českých jatkách většina z nich.