Tyto pokusy nemají konkrétní účel. Zkoumají se při nich reakce zvířat na různé podněty a zásahy do jejich těla. Do této oblasti patří, mimo jiné, i psychologické pokusy, které se řadí k těm nejkrutějším. Laboratorní pracovníci je provádějí především na primátech, kočkách a potkanech, kteří jsou vystaveni různě ohavným situacím, při nichž jsou zvířata nucena dostat se na pokraj fyzického i psychického zoufalství. Jsou to například pokusy se spánkovou deprivací, stresem, strachem a úzkostí. Jedním z nejobvyklejších typů pokusů na poli psychologie je aplikace elektrických šoků.

 

​DĚLENÍ ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU: 

První skupinou jsou pokusy, při nichž pracovníci zvířatům podají určitou látku nebo je nechají podstoupit negativní zážitek a zkoumají, jak bude reagovat. Patří sem podávání drog, elektrické šoky, oddělení mláďat od matek, odepření potravy či vody, vystavení silnému světlu či naopak trvalý život v naprosté tmě a mnoho dalších nelítostných metod. Zvířata zneužívaná k těmto pokusům mají často v mozku implantované elektrody, aby vědci měřili jejich mozkovou aktivitu během utrpení.

Druhou skupinou jsou pokusy, během kterých je zvířatům záměrně poškozena nebo odstraněna část mozku. Před zákrokem je zvíře v některých případech trénováno, aby se naučilo provádět určité úkoly. Po zákroku pracovníci zkoumají, jak poškození mozku ovlivnilo jeho schopnost tyto úkoly provádět.

 

ZDROJE

  1. Animal tests for anxiety-like and depression-like behavior in rats. US National Library of Medicine National Institutes of Health Search database Search term Search [online]. 2017 SETOX & Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, SASc. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6096862/
  2. KOZÁK, Petr. Lesk a bída vědeckých pokusů. Casopisroots.cz [online]. 2020 ROOTS Magazine [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.casopisroots.cz/lesk-a-bida-vedeckych-pokusu/