Stejně jako při vykrmování ostatních zvířat, také u hus je kladen důraz na vysokou intenzitu růstu v co nejkratším čase při zkrmování méně hodnotnými krmivy. V České republice zemědělci realizují dva typy výkrmu, a to buď „brojlerový“ anebo „pečínkový“. Ty se od sebe liší délkou a intenzitou.

 

"BOJLEROVÝ" TYP HUS

Na našem území jsou nejvíce množeny husy „brojlerového“ typu. Ty podstupují intenzivní vykrmování, nejčastěji izolované v temných páchnoucích halách. V dlouhých budovách bez oken žijí po dobu 56 dnů a na konci tohoto krátkého období váží 4 kg. Zemědělci je umisťují do prostoru s ohledem na maximální omezení pohybu, aby jim neubývala tělesná hmotnost. Na jednom metru čtverečním je namačkáno šest jedinců.

 

"PEČINKOVÝ" TYP HUS

Husy tohoto typu jsou nuceny žít déle, a to 115 dní. Doba jejich zabití bývá velmi přesně načasovaná z důvodu přepeřování. Kdyby byly zabity během výměny peří, znemožní specializovaným jatečním strojům jejich vyškubání a mrtvá těla se zárodky nového peří by konzumenti nekupovali.

Husy tohoto typu stráví první část života ve výkrmných halách a po třech týdnech je zemědělci vyhání do venkovních prostor. Jejich hmotnost činí na konci krátkého období života 6 kg.

Čeští zemědělci kdysi nutili husy podstupovat i tzv. játrový výkrm. Metoda krmení hus a kachen sondami zaváděnými do jícnu je na našem území od roku 1992 zakázána. V některých evropských zemích jsou tyto obludné postupy však legální a v České republice se smí ztučnělá játra prodávat.