TESTOVÁNÍ V RÁMCI EU

V roce 2013 byly na území EU testy kosmetických produktů zakázány. Zákaz se týká finálních produktů, stejně tak ale i jednotlivých surovin, či jejich kombinací. To ale bohužel nezaručuje, že se na evropský trh nedostávají výrobky, kvůli kterým zvířata bolestivé zákroky musela podstoupit.
VYVSTÁVÁ ZDE NĚKOLIK PROBLÉMŮ:
1

CHYBÍ EFEKTIVNÍ KONTROLA

Dodržování zákazu je v kompetenci jednotlivých členských států. Každý stát by měl vytvořit svou vlastní síť kontrolních orgánů a mechanismů. Ty však dosahují různé úrovně a mnohdy nemívají potřebné znalosti či finance na efektivní kontrolu, zejména pokud jde o kosmetické produkty dovážené do EU ze zahraničí.
2

ZNAČKY PROVÁDĚJÍ TESTY V JINÝCH ČÁSTECH SVĚTA

Dodržování zákazu je v kompetenci jednotlivých členských států. Každý stát by měl vytvořit svou vlastní síť kontrolních orgánů a mechanismů. Ty však dosahují různé úrovně a mnohdy nemívají potřebné znalosti či finance na efektivní kontrolu, zejména pokud jde o kosmetické produkty dovážené do EU ze zahraničí.
3

ZÁKAZ SE TÝKÁ POUZE SLOŽEK PRO POUŽITÍ V KOSMETICE

Pokud je určitá složka určena i pro jiné použití, než je kosmetické, může být na zvířatech otestována. Stejnou surovinu s takovou historií později může využít i výrobce kosmetiky.
4

ZÁKAZ MÁ NĚKOLIK VÝJIMEK

Evropská chemická agentura REACH je zákonu netestování na zvířatech nadřazena. Zákon se tedy nevztahuje na testy vlivu látek na životní prostředí a na testy bezpečnosti práce (pracovníků, kteří s danou látkou nakládají). Ve výsledku tedy kosmetický průmysl může stále používat látky testované na zvířatech, pokud byly testované za těmito konkrétními účely.
5

NEVZTAHUJE SE NA PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCNOST

Zákaz nezohledňuje široké spektrum domácí drogerie ani lékárenských výrobků.

Organizace Cruelty Free Europe zveřejnila údaje související s pokusy na zvířatech v EU mezi lety 2015–2017, během nichž bylo provedeno téměř 30 milionů pokusů. Je kritizována skutečnost, že evropské státy nedosáhly ve snižování množství pokusů na zvířatech žádného skutečného pokroku. Navzdory tlaku evropské veřejnosti byla většina pokusů provedena v rámci základního a aplikovaného výzkumu. Tyto testy by mohly být okamžitě zastaveny, protože nejsou vyžadovány zákonem. Počet králíků a primátů použitých pro pokusy se během těchto tří let dokonce poprvé v historii zvýšil (u králíků o 2 % a u primátů o 15 %).

TESTOVÁNÍ V ČÍNĚ

Velký problém představuje export kosmetických produktů do mimoevropských zemí. Čínské předpisy dokonce stanovují, že veškerá kosmetika z dovozu se musí na zvířatech otestovat. Toto pravidlo se týká jak výsledného produktu, tak i složek použitých při výrobě. Povinné testy neplatí pro e-shopy, které do Číny pouze zasílají své produkty asijským zákazníkům.

Mnohé společnosti, které u nás propagují své výrobky jako oproštěné od mučivých postupů testování na zvířatech, vyváží své produkty do Číny a tam jsou, ještě před uvedením na trh, povinně otestovány. Tyto společnosti tedy nejsou tak etické, jak samy sebe prezentují. Vidina zisku, který jim přinese působení na největším světovém trhu (což Čína bezesporu je), má pro ně větší váhu, než soucit se zvířaty.

Odlišný přístup má například Hongkong. Ten se sice formálně zařazuje mezi oblasti podléhající čínské správě, k otázce testování na zvířatech se však nestaví tak striktně. Na jeho území mohou být prodávány i produkty pocházející od zahraničních výrobců, které testováním na zvířatech neprošly. Nicméně i vývoz na tento trh může na českého spotřebitele, který dbá na výrobu bez krutosti, působit poněkud problematicky.

V Číně je možné v současné době pozorovat postupnou změnu přístupu, zapříčiněnou mimo jiné i zvyšujícím se povědomím veřejnosti o praktikách laboratoří. Čína od roku 2014 nepožaduje povinné testování na zvířatech u produktů, které byly na jejím území vyrobeny a patří do kategorie tzv. běžných výrobků. Jedná se o vlasovou a tělovou kosmetiku, parfémy, make-up a kosmetiku používanou na nehty. Nařízení bohužel ale neplatí pro tzv. speciální produkty, kterými jsou barvy na vlasy, deodoranty, bělicí krémy a další.

KONKRÉTNÍ TESTY KOSMETIKY A PROSTŘEDKŮ PRO DOMÁCNOST

TESTY OČNÍ DRÁŽDIVOSTI

Při testech oční dráždivosti jsou mučeni minimálně tři králíci pro test jedné látky. Každému králíkovi, který je znehybněn a při vědomí, výzkumní pracovníci aplikují látku přímo do oka. Hlavním důvodem, proč se k tomuto postupu zneužívají právě králíci je ten, že nemají mrkací reflex, navíc produkují mnohem méně slz než lidské oko, proto nemohou nepříjemnou látku vyplavit. Během testu dochází k zakalení oka, zčervenání a otoku víček, po několika dalších dnech se navíc objevují vředy a oči zvířat mokvají. Králíkům nejsou podávány žádné léky na zmírnění bolesti. Zrůdnost testu navíc umocňuje fakt, že k němu existuje alternativa buňky lidského původu vznikající ve zkumavce, která by mohla být pro tyto účely použita místo živých tvorů.

TESTY KOŽNÍ DRÁŽDIVOSTI

Test kožní dráždivosti také musejí podstupovat králíci, v některých případech ale i morčata. Zkoušenou látku aplikují sadističtí pracovníci na záda zvířat, která jsou nejen oholená, ale i zbavená vrchní vrstvy pokožky. Po hodinách, dnech či týdnech se u nebohých zvířat objeví známky zčervenání, otoků, zánětů či popraskaná kůže a vředy. I v tomto případě pociťují králíci a morčata plnou míru bolesti bez tišících prostředků. Alternativou tohoto testu je použití trojrozměrného modelu lidské kůže, většině laboratoří ale stále připadá vhodnější mučit živé tvory.

TEST AKUTNÍ TOXICITY

Proceduře zjišťování toxického účinku jsou většinou vystaveni potkani, a to v počtu 30 jedinců na testování jedné látky. Ta je podávána orálně, injekčně nebo inhalačně, obvykle opět bez léků proti bolesti. U zvířat se následkem pokusu objevuje poškození orgánů, vnitřní krvácení, poruchy dýchání, křeče, krvácení z očí, čenichu nebo konečníku, třes, průjem a koma. Není výjimkou, že zvířata během tohoto testu umírají. Ta, která utrpení přežila, jsou však stejně zabita a v jejich tělech je provedena pitva.

TEST TOXICITY NA CELÉ TĚLO (Lethal Dose 50 %)

Tento test je jeden z nejkrutějších. Je prováděný na různých druzích zvířat včetně koček a psů. Stejně početným skupinám živých tvorů jsou postupně aplikovány různé dávky jedné látky, a to tak dlouho, než je nalezeno množství, při kterém zemře polovina jedinců ve skupině. Závěry vyvozené pro člověka na základě tohoto smrtelného testu velmi často neodpovídají skutečnosti, protože mezidruhové rozdíly ve vstřebávání látek, v jejich metabolismu a vylučování, jsou značné.

TEST TERATOGENITY

Cílem tohoto testu je zjistit, jak působí určité látky na vyvíjející se plod. Březím samicím je po dobu 10 dnů podávána zkoušená látka, poté jsou zvířata usmrcena a plod vyjmut.

Zdroje: