Životní prostor krůt a krocanů tvoří dlouhé haly s řadou napáječek a krmítek, přičemž podlaha je pokryta neměněnou podestýlkou. Ptáci jsou většinou drženi zvlášť podle pohlaví, výjimečně je ale zemědělci umisťují do mučivého prostředí i smíšeně. V takovém případě krůty z hal odchytávají a odváží na jatka dříve, zatímco krocany nechávají, aby po dobu dalších dvou týdnů přibírali na váze.

Od chvíle, kdy pracovníci vysypou mláďata z beden na podlahu, začíná proces jejich intenzivního vykrmování i za cenu, že vlivem obezity mohou zemřít. Cílem výkrmu jsou největší přírůstky v oblasti prsou a stehen. Ke konci výkrmu tvoří svalovina v hrudní oblasti minimálně 30 % celé hmotnosti zvířete.

Během prvních pár dní vyhasne v budově mnoho životů. Pro krůťata je velice náročné zorientovat se v prostoru bez pomoci svých starostlivých matek. Za většinu úmrtí proto může hlad a žízeň, jelikož se nenaučí zacházet s krmnými ani napájecími systémy. Další příčinou úmrtí je podchlazení. Mláďata nemají schopnost termoregulace, vyvíjí se u nich až v průběhu několika týdnů od narození. Místo těl jejich rodičů je zahřívají lampy s uměle regulovanou teplotou, které jsou ale mnohdy nedostatečnou náhradou tepla.

Osvětlení představuje nástroj, pomocí kterého zemědělci u zvířat regulují chuť k jídlu. První dva dny života svítí krůťatům téměř nepřetržitě a postupně dobu osvětlení haly snižují na 14 hodin denně. Při světle mají zvířata tendenci přijímat krmivo častěji, nicméně společně s přibývajícími dny eskaluje i jejich frustrace způsobená okolním prostředím.

Tělesná teplota krůt se pohybuje okolo 41°C. Když dosáhne okolní prostředí této teploty, zvířata začínají být vážně ohrožena na životě, protože ztrácejí schopnost odvádět teplo. Tepelný stres se ale u zvířat začíná projevovat daleko dříve, a to již při 27°C. Ptačí těla nedisponují možností pocení, navíc jsou pokryta peřím, kvůli kterému je omezena regulace výdeje tepla. Obrovská koncentrace zvířat v zabedněné hale s chabými větráky, se na vysokou teplotu v letních měsících vytopí velmi rychle. Ptáci v ovzduší plném čpavku těžce dýchají, svěšují křídla a snaží se udržet na živu. Pokud jejich tělesná teplota dosáhne hodnoty 46 °C, umírají na přehřátí organismu.

Krůty dosahují ve věku čtyř měsíců hmotnosti 15 kg, krocani jsou genetickými manipulacemi dohnáni k váze 25 kg v šesti měsících. V tomto období jsou zároveň obě pohlaví odeslána na smrt.

Při porovnání s ostatními druhy trýzněných zvířat v největším počtu krůty a krocani nepřežijí podmínky chovu. Jejich zubožená mrtvá těla sbírají pracovníci každý den ráno při procházení halami. V areálu velkochovu jsou umístěny plastové popelnice, do kterých ptáky vyhazují se stejnými emocemi, jako by vyhazovaly pytel odpadků.