Krůťata se líhnou bez přítomnosti svých matek po dobu zhruba 28 dní. Čerstvě narozená ptáčata čekají přesuny a surová manipulace. Pohybují se na jezdícím páse, lidské ruce je přebírají a vyhazují mláďata, která se narodila hendikepovaná či jen s drobnou vizuální vadou. Krůťata, která byla v líhních vybrána jako perspektivní pro zneužívání, dopravci naloží do transportů a v plastových přepravkách je převezou do hal.

KAUTERIZACE ZOBÁKU

Stejně jako slepicím, také krůtám v líhních upalují pracovníci horní část zobáku. Jedná se o velice bolestivý zákrok, jelikož je zobák vybaven sítí nervových zakončení. K upalování dochází mezi špičkou zobáku a nozdrami, což znamená, že ptáčata přijdou o jednu jeho třetinu. Pro zvířata představuje tato procedura obrovský stres a způsobuje jim silnou bolest, které v mnoha případech i podlehnou. Krůty, které jsou předurčené strávit život v rozmnožovacích chovech, musí tento způsob mrzačení podstoupit dokonce dvakrát a pokaždé bez přípravků na tlumení bolesti. Kauterizace je vysvětlována jako preventivní opatření proti výskytu kanibalismu, ke kterému by však nedocházelo, kdyby lidé zvířata neobtěžovali uzavíráním do hal a přivlastňováním si jejich životů a těl.