V budově jatek jsou ptáci surově vytaženi z přepravních beden a navěšeni za nohy hlavou dolů na pohyblivou porážecí linku. Panická zvířata se zmítají v marné snaze uniknout ze stresující situace. Jejich končetiny jsou navíc často zraněné vinou prostředí, v němž museli žít, či ze surového zacházení při odchytu.

Vis za nohy je pro ně tedy nejen extrémně nepříjemný, ale i velmi bolestivý. Brojlerová kuřata, kachny, husy i krůty navíc táhne k zemi jejich nepřirozeně těžké tělo. Dopravník se zvířaty nekompromisně putuje k nádobě s elektrizovanou vodou, která má způsobit ztrátu vědomí. Mnohdy se však stává, že se do vody dostanou křídla dříve než hlava, což má za následek bolestivý elektrický šok. Jiní zmítající se ptáci v tu chvíli však mohou zrovna zvednout hlavu, tudíž vodu zcela minou. Tyto jedince poté čeká mnohem děsivější smrt než ostatní.

Na průmyslových jatkách jsou jim podřezávány krční tepny a žíly automatizovanými stroji, na menších jatkách to provádějí zaměstnanci ručně. Neomráčení ptáci či jedinci, kterým se vrátilo vědomí, se zmítají na hácích, zatímco jim krev stéká do očí. Krvavá těla pokračují do vařící vody, jež je zbavuje peří. I do této části se dostávají ptáci, kteří i s naříznutým krkem přežili.