TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Z morálního hlediska neexistuje žádná bytost, na které by bylo možno experimentovat ve prospěch jiného života. Úcta k životu by měla být univerzální a zahrnovat jak lidi, tak i zvířata. Lidstvo získalo pocit, že má ostatní živé bytosti ve své moci a může je podrobovat čemukoliv se jim zachce. Mít možnost však neznamená mít právo. Je vysoce neetické zneužívat ve svůj prospěch ty, kteří jsou nám vydáni napospas a nemohou se bránit.
V ROCE 2018 BYLO V ČR VYSTAVENO POKUSŮM PŘIBLIŽNĚ 232.000 ZVÍŘAT
Pokud se ptáme, zda jsou pokusy na zvířatech oprávněné, měli bychom zároveň přemýšlet o tom, zda bychom daný pokus byli ochotni provádět na lidských subjektech. Bylo by v pořádku provádět pokusy například na dítěti? Pokud docházíme k odmítavé odpovědi, pak nemáme právo provádět pokusy ani na zvířatech. Skutečná věda nemá nic společného s mučením. 
Etika není jediným důvodem, proč o pokusech na zvířatech přemýšlet odmítavě. Každá bytost je jedinečná. Rozličné zvířecí druhy reagují různě mezi sebou a také ve vztahu ke člověku. Tělo každého jedince odpovídá na podněty individuálně, nikoliv stejně jako ostatní. Stres, úzkost, panika a strach, kterým jsou laboratorní zvířata vystavena, navíc mění jejich reakce a odpovědi. Samotný Americký Národní institut zdraví (NIH) uvádí, že 95 ze 100 léků úspěšně otestovaných na zvířatech u lidí selže.
Navzdory tomu, že existují metody testování, při nichž se lze zcela vyhnout utrpení a smrti zvířat, bylo za rok 2018 v České republice vystaveno pokusům přibližně 232 000 zvířat. Jejich počet se navíc každoročně zvyšuje. Na celém světě pak množství trýzněných zvířat ve jménu vědy činí přibližně 115 milionů živých bytostí.
Zvířata jsou nucena podstupovat experimenty ve vědecké, medicínské i vzdělávací oblasti. Konkrétně na nich pracovníci laboratoří testují léčiva, chemické látky, barvy, hnojiva, prostředky pro domácnost, kosmetické složky a další. Lidé je zneužívají také k výzkumu léčebných postupů a operací, k výuce na školách, ekologickým a etologickým studiím apod.
Všechny tyto pokusy zvířatům přinášejí nesmírné utrpení. Lidé přivádí zvířata do stavů, kdy trpí křečemi, silnou bolestí břicha, nekontrolovaným zvracením, vnitřním krvácením, poškozením orgánů nebo bolestí způsobenou nádorem. Mohou krvácet z očí, z úst nebo pohlavních orgánů, mohou ochrnout nebo upadnout do kómatu. Látky tišící bolest se většinou nepoužívají, aby nebyly zkresleny výsledky pokusu. Zvířata umírají buď přímo při pokusu, nebo bývají na konci pokusu zabita, aby mohla být pitvána. V některých případech zvířata bývají ponechána naživu a „použita“ pro další pokus.

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika vystavuje mučivým testům především myši, potkany, králíky a ryby, avšak řada pokusů je prováděna i na psech, kočkách, opicích, prasatech, plazech, fretkách, slepicích, skotu a ovcích. Testování na lidoopech (šimpanzi, gorily, orangutani, giboni) je na našem území rovněž povoleno, ovšem jen v případě, že se jedná o testování léčiv na závažná onemocnění člověka.

V České republice existuje 85 zařízení, která provádí testy na zvířatech a 40 chovů určených k věznění zvířat, která budou muset testy podstupovat. Jedním z nevětších výzkumných a testovacích zařízení na našem území je společnost Meditox, která má své laboratoře v okolí Kolína. Zaměřuje se na trýznění psů, koček, opic, fretek, myší, potkanů a prasat. 

Jak přesně pokusy na živých tvorech probíhají téměř nelze dohledat. Ministerstvo zemědělství na svých stránkách uvádí jen netechnické shrnutí a počet schválených projektů. V roce 2019 jich bylo tímto úřadem odsouhlaseno 348.

LEGISLATIVA

Zákon na ochranu zvířat proti týrání laboratorní praktiky schvaluje, jen s poznámkou, že pokud je k dispozici alternativní metoda namísto pokusu, mají pracovníci povinnost ji využít. V praxi je toto ustanovení vykládáno různými způsoby, čímž dochází ke schvalování testů na zvířatech i přesto, že existuje plnohodnotná alternativa. Nedodržení tohoto ustanovení navíc není v současnosti nijak postihováno.

CHOVY S POKUSNÝMI ZVÍŘATY

Zvířata určená k experimentům jsou vězněna v tzv. chovných zařízeních, ze kterých jsou přemisťována do pokusných laboratoří. Celý svůj život stráví zavřená v klecích, ve kterých jsou schopna udělat sotva pár kroku. Ven jsou vyjímána pouze za účelem pokusu. 
V případě, že se v chovných zařízeních nevyskytuje požadovaný druh zvířete, je dokonce možné ho odlovit v jeho přirozeném prostředí. To se týká především primátů, kteří jsou odchytáváni ze svých domovů v zemích jihovýchodní Asie a Afriky. Metody této sprosté praktiky jsou velmi kruté a mnoho zvířat vlivem stresu a bezohledného zacházení umírá. Britská organizace BUAV odhaduje, že 80 % primátů odchycených z volné přírody zemře ještě dříve, než je lidé převezou do laboratoře.
V některých zemích, například v USA, je dovoleno podrobovat krutým procedurám i toulavé psy nebo kočky. U nás jsou tyto praktiky zakázány (pokud není příslušným orgánem udělena výjimka), nicméně nedávno byl zaznamenán případ laboratoře, která své oběti odchytávala nejen na ulicích, ale navíc zvířata k těmto účelům „adoptovala“ z útulků.

ZVÍŘATA ZNEUŽÍVANÁ K TESTŮM

TESTOVÁNÍ NA PRASATECH

Brutální praktiky laboratorních pracovníků musí často podstupovat miniaturní prasata. Jejich vnitřní orgány jsou bohužel dost podobné těm lidským, z čehož vyplývá zaměření pokusů – na prasatech je testováno poranění míchy a lidského pigmentu, implantace zubů a kostí, léčivo na alergický ekzém, experimentální infarkt myokardu. Prasata musí také podstupovat výzkum transplantace slinivky a bolestivé testy za účelem objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění.

TESTOVÁNÍ NA PSECH

Psi jsou zneužíváni nejen kosmetickými, ale i farmaceutickými firmami. Laboratorní pracovníci na nich provádí kardiologické a neurologické testy, implantaci zubů a kostí, experimentální infarkt myokardu, musí lidem sloužit jako modely osteoartrózy nebo například zeleného zákalu. Jestliže se psům podaří experimenty přežít, většinou po nich bývají usmrceni.

TESTOVÁNÍ NA RYBÁCH

Na rybách se lidé dopouštějí testování tzv. ekotoxicity, v rámci níž je zkoumán vliv látky na životní prostředí. Ve vodní nádrži s rybami pracovníci rozpustí testovanou látku a během několika dní zvyšují její koncentraci. Při pokusu sledují, kolik ryb zemře následkem otravy.

TESTOVÁNÍ NA FRETKÁCH

Fretky jsou zneužívány k laboratorním účelům především v oblasti výzkumu lidské chřipky, zraku, mozkových funkcí a kardiologie.60 Jsou nuceny figurovat také při studiu onemocnění horních dýchacích cest, jelikož je zde určitá podobnost s lidskými buňkami.

Přihlaste se k odběru novinek

Zvířata nejíme, z.s.

zviratanejime@email.cz
+420 605 511 980