Jako spotřebitelé máme naštěstí možnost se setkat s produkty mající různé certifikáty, které zajišťují etický průběh výroby. Existují označení pro výrobky, které nebyly testované na zvířatech, ale i označení pro veganské složení. Tyto dva pojmy jsou ale většinou posuzovány odděleně. Prakticky to znamená, že pokud má například parfém označení pro produkt netestovaný na zvířatech, nemusí to nutně znamenat, že je složením veganský.

Spousta společností si uvědomuje marketingovou výhodu podobného označení a využívají je nepoctivě. Prohlašují, že jimi nabízené kosmetické přípravky nebyly krutým způsobem testovány na zvířatech, mnohdy se však jedná pouze o finální produkt, nikoliv o jednotlivé složky, což spotřebitele často mate. Firmy také často zamlčují, že na zvířatech testují v jiných částech světa (např. v Číně, kde je testování kosmetiky na zvířatech povinné).

LEAPING BUNNY

Existuje pouze jeden celosvětově uznávaný certifikát, u něhož si spotřebitel může být jistý, že výrobky, včetně jednotlivých složek, nejsou (po určitém datu) testovány na zvířatech. Jedná se o certifikát Leaping bunny, pod který patří dva standardy, a to Humánní kosmetický standard (HCS) a Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS). Tyto etické produkty poznáte podle toho, že mají na obale logo skákajícího králíčka. Kosmetické společnosti, kterým je udělen, neprovádí testy na zvířatech ani je nezadávají jako zakázku jiným subjektům. Certifikace je udělena na dobu jednoho roku, přičemž se dodržování pravidel kontroluje v rámci pravidelných auditů. Spotřebitelská veřejnost si tak může být jistá, že zboží na zvířatech zaručeně testováno nebylo. Tato ochranná známka bohužel ale není zárukou, že produkt neobsahuje živočišné složky, proto je ideální vyhledávat ji v kombinaci s logem Vegan Trademark.
Image

CRUELTY FREE

Na trhu existují i další certifikáty, kterými se označují produkty společností, které prohlašují, že při jejich počínání nebyly prováděny testy na zvířatech. Problematické ale je, že tuto skutečnost následně nikdo neprověřuje, a tudíž je pouze na spotřebiteli, zda bude prohlášení důvěřovat.

Jedním z nich je certifikace Cruelty free, kterou uděluje společnost PETA. Je určena produktům vyrobeným v USA, které prohlašují, že jejich finální produkt ani použité ingredience nebyly testovány na zvířatech. Tento certifikát existuje ještě ve variantě Cruelty free and vegan, což se navyšuje ještě o prohlášení, že produkty neobsahují žádné suroviny živočišného původu (včelí vosk, lanolin, karmín apod.).

Image

VEGAN TRADEMARK

Logo se zelenou slunečnicí označuje výrobky, které mají čistě rostlinné složení a zároveň nebyly testovány na zvířatech v žádné z fází výroby. Uděluje jej britská nezisková organizace Vegan Society, a to pouze jednotlivým produktům, nikoliv celé značce. Bohužel ale ani v tomto případě neprobíhají pravidelné kontroly u výrobců.

Image

VEGAN TRADEMARK

Britská organizace Vegetarian Society vydává dvě ochranné známky: Vegetarian Society Approved vegan a Vegetarian Society Approved vegetarian. Veganská varianta certifikátu je udělována produktům, jež neobsahují žádné živočišné složky, vegetariánská varianta neobsahuje pouze složky z těl zabitých zvířat. Obě známky zakazují testování na zvířatech i používání geneticky modifikovaných organismů, ale dodržování těchto kritérií není kontrolováno. Loga můžete najít nejen u kosmetiky, ale i na čistících prostředcích, potravinách, nápojích nebo u restaurací.

Image

NATRUE

Mezinárodní nezisková organizace Natrue svým logem garantuje vysokou kvalitu přírodních kosmetických produktů. Zaručuje splnění nejvyšších standardů, neboť produkty s tímto certifikátem musí být nejméně ze 75 % přírodní. Certifikát se uděluje pouze společnostem, které netestují na zvířatech finální produkty ani jejich složky a nepůsobí na čínském trhu, kde je testování zákonem vyžadováno. Je udělen pouze na dva roky, po jejichž uplynutí se musí kontrola opakovat, jinak je označení produktům odebráno. Stále je však třeba kontrolovat veganské složení.

Image