Speciální druh zotročovatelů slepic představují domácí chovatelé, kteří je využívají za účelem vlastní spotřeby vajec nebo prodeje úzkému okruhu lidí. V řadě případů nutí ptáky žít na velmi omezeném, nezatravněném prostoru, užívaném celou řadu let. Bývá silně zabahněn a kvůli vysoké koncentraci trusu, v něm sídlí mnoho parazitů a bakterií, kteří obtěžují ptáky a kontaminují podzemní vody. 

Tito lidé v drtivé většině případů vnímají slepice jako nedůležitou pohybující se jednotku v koutě zahrady, která za minimální finanční náklady uvolní ovulační vejce, jež si budou moci každé ráno přivlastnit.

Konzumace vajec od slepic z malochovů posiluje jejich nesprávně definovaný úděl, a to, že jsou stroje na vejce. Jako by to byl jejich primární smysl života. Člověk vymezovaný pouze na pojídání domácích vajec dál podporuje představu, že je v pořádku konzumovat produkty reprodukčního cyklu a zároveň legitimizuje přivlastňování něčeho, co nám nepatří.

Chovatelé slepic často popisují jejich vztah jako prospěšný pro obě strany. Tvrdí, že zajišťují slepicím „skvělý život“ a ony se jim za to rády odvděčí vejci. Při tom ale opomíjí dost podstatnou věc – tyto vejce existují jen kvůli důmyslné manipulaci s jejich genetikou. Což zahrnuje plození nezdravého množství vajec, kvůli čemuž jsou každý den blíž a blíž předčasné smrti. Další důležitou záležitostí v rámci výměnného obchodu je otázka, zda s tím druhá strana souhlasí. Slepice k tomuto uspořádání ale nemohou podat vyjádření, a tak lidé zcela sobecky předpokládají, že se pro ně zvíře touží obětovat. Ve skutečnosti jsou jim ale intenzivní snášení a negativní následky s tím spojené vnuceny.

I když by se mohlo zdát, že nejsou konzumenti přímou příčinou utrpení slepic, tím, že vejce jedí, mají ale prospěch z něčeho, co zvířatům ubližuje. Konzumace vajec dává najevo, že hodnota slepic spočívá v tom, co produkují. Místo toho bychom ale měli svou pozornost soustředit na jejich individuální hodnotu.

 

KONZUMACE OPLOZENÝCH VAJEC

Drobnochovatelé mívají často v hejnu kohouta, který se přirozeně snaží se slepicemi pářit. Po aktu dochází k přenosu spermií, které se ukládají ve slepičím těle do semenných schránek. Sperma z těchto schránek slepice opakovaně využívají, což znamená, že ještě po více než 14 dnech po spáření snáší oplodněná vejce.  Lidé, kteří pojídají vejce z domácích chovů, kde je přítomný kohout tak mohou konzumovat oplodněná vejce. Ve vejci je zárodek, který má v den snesení podobu malého shluku buněk. Pokud je ovulační vejce dáno do lednice, jeho vývoj pochopitelně pokračovat nebude, nic to ale nemění na faktu, že je uvnitř potenciální zárodek života.