Speciální úchylkou těchto lidí je touha vlastnit část těla zabitého zvířete, jež si budou moci vystavit na zdi. Honosně tyto části těl nazývají loveckou trofejí a definují ji následovně: „Trofejí dnes rozumíme celou ulovenou zvěř nebo její charakteristické části, které zůstávají lovci a připomínají mu trvale jeho myslivecký zážitek. Trofej je v drtivé většině případů tím jediným, co si myslivec ze svého loveckého úspěchu, kromě vzpomínek, odnáší.” Tento výrok tedy akorát potvrzuje, že myslivci považují střílení do bezbranných tvorů za velký zážitek. Aby mohli těchto okamžiků nasbírat co nejvíce, existují tzv. poplatkové lovy, spočívající v koupi odstřelu konkrétní zvěře v určité lokalitě.

V České republice existuje nespočet míst a poskytovatelů těchto zvrácených „služeb“. Před samotným aktem je sepsána smlouva s cenou, odvíjející se od toho, jaké zvíře si člověk přeje zbavit života. Jinými slovy tedy myslivci ohodnotí život bytosti peněžní částkou, která pak stačí k tomu, aby někdo jiný mohl tento život ukončit za účelem zábavy a získání části jeho těla – trofeje. Jen pro představu, zastřelení např. muflona činí zhruba 10 000 korun.

Poplatkové lovy nejčastěji probíhají v již zmíněných oborách či bažantnicích, což jsou sítěmi zakryté výběhy s vězněnými bažanty. Jedná se tedy o zcela nesmyslné zabití zvířete, které nemá prakticky žádnou šanci na útěk.